top of page
Організаційний комітет
Нетяженко Василь Захарович
Президент Української Асоціації лікарів-інтерністів
член-кореспондент НАМН України, заслужений дiяч науки i технiки України, доктор медичних наук, професор, дійсний член Виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини, F.Е.S.С., завiдувач кафедри пропедевтики внутрiшньої медицини №1, Нацiонального медичного унiверситету імені О.О.Богомольця.
 
Netyazhenko_edited.png
bottom of page